Vizsgálatnak alávetett kommunikáció-elméletek

Ismertetett
Ismertető
Lektor
Aczél Petra:
Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány
Vizler András
.
Alcade, Jose Eugenio Abajo:
Cigánygyerekek az iskolában
Szentesi Balázs
Kovács Anna
(szociálpolitika PhD)
Almár Iván:
A SETI szépsége
Kardos Zoltán
Szakács István
Almási Miklós:
Anti-esztétika. Séták a művészetfilozófiák labirintusában
Rajkó Andrea
Bálint Mónika
Altman, Irwin -Taylor, Dalmas:
A kapcsolatelmélyülés elmélete
Haász Sándor
Czékus Jób
Alvesson, Mats:
Understanding organizational culture
Kovács Lajos
.
Angelusz Róbert
Munk Veronika
Török Marianna
Antalóczy Tímea:
Szomszédok közt: a szappanoperák az ezredforduló Magyarországán
Myat Kornél
Molnár Bálint
Arnheim, Rudolf:
A vizuális élmény
Füri Katalin
.
Aronson, Elliot:
Columbine után
Molnár Bálint
.
Aronson, Elliot - Pratkanis, Anthony R.:
A rábeszélőgép
Csiszér Annamária
Fazekas Piroska

Mihalik Judit
Aronson, Elliot - Tavris, Carol:
Történtek hibák - az önigazolás lélektana
Mihalik Judit
Kiss Anikó
Assman, Jan:
Kulturális emlékezet
Bodó Balázs
Haász Sándor

Ilg Barbara
Austermann B. - Austermann A.:
Dráma az anyaméhben
Palovits Ildikó
.
Austin, John L.
Magyar Ábel Ágnes
Haász Sándor

Péterfi Rita
B. Erdős Márta:
A nyelvben élő kapcsolat
Szentesi Balázs
.
Bagdy Emőke - Wiesner Erzsébet:
Szupervízió egyén-csoport-szervezet
Szabó Anikó
Nemes Éva
Bahtyin, Mihail:
A beszéd műfajai
Molnár Csilla
Ferenczi Andrea
Bajomi-Lázár Péter:
Média és társadalom
Wild Judit
Koltai Andrea
Bálványos Huba - Sánta László:
Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció
Knapp Ádám
.
Bańczerowski Janusz:
A nyelvészeti strukturalizmus és kognitivizmus tézisei és alapelvei
Vizler András
.
Dr. Bánfalvy Csaba (szerk.):
Az integrációs cunami. Tanulmányok a fogyatékos emberek iskolai és társadalmi integrációjáról
Czékus Jób
Görözdi Dóra
Barabási Albert-László:
Behálózva
Barkóczy László
Emődi-Kiss Tamás
Barley, Nigel:
Egy zöldfülű antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból
Jankovich Krisztina
Nagy Károly Zsolt
Barnlund, Dean C.:
A kommunikáció tranzakciós modellje
Vári Péter
Sipos Tünde
Barthes, Roland:
A Divat mint rendszer
Beszedics Otília
Kató Linda
Barthes, Roland:
Világoskamra
Kemenesi Zsuzsa
Fülöp Zoltán

Ganzler Orsolya
Barthes, Roland:
A szemiológia elemei
Beszedics Otília
.
Barthes, Roland:
A szöveg öröme
Fülöp Zoltán
Vályi Gábor
Barthes, Roland:
Beszédtöredékek a szerelemről
Németh Mihály
Mucsi Eszter
Bassam Tibi:
Keresztes háborúk és dzsihád
Banai Tibor Péter
Huszár Orsolya
Bateson, Gregory - Mead, Margaret:
Balinese Character
Nagy Károly Zsolt
.
Battelle, John:
The Search: how Google and its rival rewrote the rules of business and transformed our culture
Herendy Csilla
.
Baudrillard, Jean:
A szimulákrum elsőbbsége
Zsigmond Andrea
Bota Szidónia
Baudry, Jean-Louis:
Az apparátus. A valóság érzetének metapszichológiai megközelítése
Bogdán Mária
Somogyi Zoltán
Bauman, Zygmunt:
A modernitás és a holokauszt
Kardos Zoltán
Bota Szidónia
Beck, Ulrich:
Mi a globalizáció?
Gagyi Ágnes
Mihalik Judit
Benvenuto, Sergio:
Városi legendák
Knapp Ádám
Török Judit
Bereczkei Tamás
Viniczai Andrea
Gagyi Ágnes
Bereczkei Tamás:
Evolúciós pszichológia
Péterfi Rita
Haász Sándor
Berger, Charles:
A bizonytalanságcsökkentés elmélete
Haász Sándor
Czékus Jób
Berger, Peter:
Auf den Spuren der Engel
Kovács Lajos
.
Berger, Peter:
The Sacred Canopy
Kovács Lajos
Vizler András
Berger, Peter - Luckmann, Thomas:
A társadalmi valóság felépítése. Tudásszociológiai értekezés
Bokor Tamás
Kéri Rita
Berne, Eric:
Emberi játszmák
Bokor Tamás

Fazekas Piroska

Suhajda Virág

Bernstein, Basil
Veres Mandy
Felföldi Barnabás
Bertalanffy, Ludwig von
Tóth Benedek
Bácsván László
Bialostocki, Jan:
Ikonográfia
Somogyi Zoltán
Szanyi Ágnes

Rajkó Andrea
Bickerton, Derek:
Nyelv és evolúció
Mucsi Eszter
Dóra Görözdi
Birkenbihl, Vera F.:
Kommunikációs gyakorlatok
Sipos Tünde

Herendy Csilla

Rácz Judit

Black, Max:
A nyelv labirintusa
Huszár Orsolya
Mucsi Eszter
Boglár Lajos - Papp Richárd:
A tükör két oldala - bevezetés a kulturális antropológiába
Fazekas Piroska
Koltai Andrea
Bok, Sissela:
A hazugság
Mihalik Judit
Kató Linda
Borgulya Ágnes - Somogyvári Márta:
Kommunikáció az üzleti világban
Füredi Gábor
Török Judit
Boros János:
A demokrácia antropológiája
Csiszér Annamária
.
Böszörményi József:
Információs robbanás, etnikai konfliktusok
Török Judit
.
Dr. Botond Gyula:
Média Mágia, Szuggesztibilitás a posztmodernben
Görözdi Dóra
Fazekas Piroska
Bourdieu, Pierre:
Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke
Péterfi Rita
Sólyom Barbara
Bourdieu, Pierre:
A politikai mező
Sződy Ágnes

Péterfi Rita

Somogyi Zoltán

Bourdieu, Pierre
és a televízió
Munk Veronika
Kriskó Edina

Mihalik Judit

Péterfi Rita
Breton, Philippe:
A manipulált beszéd
Kovács Lajos

Knapp Ádám
Németh Viktor
Briggs, Asa - Burke, Peter:
A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig
Nagy Károly Zsolt
Koltai Andrea
Brown, Judith C.:
Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában
Szentesi Balázs
Ángyán Katalin
Brubaker, Rogers:
Nacionalizmus új keretek között
Bota Szidónia
Juhász Attila
Brubaker, Rogers - Feischmidt, Margit - Fox, Jon - Grancea, Liana:
Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town
Bota Szidónia
.
Bruner, Jerome S.:
Valóságos elmék, lehetséges világok
Knapp Ádám
Németh Viktor
Buchanan, Mark:
Nexus, avagy "kicsi a világ", a hálózatok úttörő tudománya
Pollner Péterné Oszko Julianna
(PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program)

Barkóczy László
Suhajda Virág
Buda Béla:
Empátia
Fazekas Piroska
Szépe Orsolya
Buller, David - Burgoon, Judee:
Interperszonális megtévesztés elmélet
Ferenczi Andrea
Czékus Jób
Bühler, Karl
Wilhelm Gábor
.
Capra, Fritjof:
Az élet szövedéke. Az élő rendszerek új tudományos megközelítése

Suhajda Virág
.
Carey, James W.
Wilhelm Gábor
.
Castells, Manuel:
A tudás világa
Herendy Csilla
Németh Viktor
Castells, Manuel:
Az információ kora
Gagyi Ágnes
Szépe Orsolya
Castells, Manuel:
The Rise of the Network Society
Vályi Gábor
Gyenge Zsolt
Cerwonka, Allaine - Malkki, Liisa H.:
Improvising Theory, Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork
Bálint Mónika
.
Chalaby, Jean K.:
Journalism as an Anglo-American Invention A Comparison of the Development of French and Anglo-American Journalism, 1830s-1920s
Wild Judit
.
Changeux, Jean-Pierre:
Agyunk által világosan. A neuronális ember, avagy az agykutatás keresztmetszete

Rajkó Andrea
Suhajda Virág
Chaplin, Elisabeth:
Sociology and Visual Representation
Bálint Mónika
.
de Chardin, Pierre Teilhard:
Az emberi jelenség
Nagy Erika
Tóth János
Clifford, James:
Bevezetés: Részleges igazságok
Frazon Zsófia
Gyenge Zsolt
Clifford, James:
Az etnográfiai allegóriákról
Frazon Zsófia
Bota Szidónia
Cohen, Jean:
A retorika szemiotikája (Alakzatelmélet)
Molnár Csilla
.
Crystal, David:
Language and the Internet
Román M. Mihály
Klucsik Gábor
Csabai Márta - Csörsz Ilona - Szili Katalin:
A gyógyító kapcsolat élménye
Mucsi Eszter
Szabó Anikó
Csabai Márta - Erős Ferenc:
Testhatárok és énhatárok
Mucsi Eszter
Szépe Orsolya
Csáky Móric:
Az operett ideológiája és a bécsi modernség
Körtesi Gyopár
.
Csányi Vilmos
Bodoky Tamás
Gagyi Ágnes
Csányi Vilmos (szerk):
Agresszió az élővilágban
Szépe Orsolya
.
Csány Vilmos:
Az emberi természet
Szépe Orsolya
Suhajda Virág
Csány Vilmos:
Van ott valaki?
Szakács István
.
Császi Lajos:
A média rítusai
Bodoky Tamás
Bota Szidónia

Németh Mihály

Sebestyén Eszter
Császi Lajos:
Tévéerőszak és morális pánik
Czékus Jób
Molnár Bálint

Myat Kornél
Csepeli György:
Előítélet és antiszemitizmus
Bogdán Mária
Sólyom Barbara
Csepeli György, Prazsák Gergő:
Örök visszatérés? Társadalom az információs korban
Klucsik Gábor
.
Cseri Péter (szerk.):
Segítségnyújtás a végeken
Szépe Orsolya
.
Csigó Péter:
A konvergens televíziózás - Web-TV-Közösség
Molnár Bálint
.
Danto, Arthur C.:
A közhely színeváltozása
Rajkó Andrea
Demeter Márton
Davitz, Joel R:
Az érzelmi jelentés
Vári Péter
.
Dawkins, Richard:
A Valószínűtlenség Hegyének meghódítása
Mucsi Eszter
Szépe Orsolya
Dawkins, Richard:
Az önző gén
Szépe Orsolya
Szakács István

Fazekas Piroska

Nagy Erika
Deleuze, Gilles - Guattari, Felix:
Rizóma
Zsigmond Andrea
.
Dennett, Daniel C.
Bácsván László
Sipos Tünde
Dennett, Daniel C.:
Micsoda elmék
Sipos Tünde
.
Dennett, Daniel C.:
Intencionalitás
Haász Sándor
Demeter Márton
Donald, Merlin:
Az emberi gondolkodás eredete
Demeter Márton
.
Doorman, Marten:
A romantikus rend
Bálint Mónika
.
Dossi, Piroschka:
HYPE! Művészet és Pénz
Batta Barnabás
.
Dumézil, George:
Mythe et Épopée (Mítosz és Eposz) I-III.
Tóth János
.
Eco, Umberto:
A rútság története
Barlay Zsuzsa
.
Eco, Umberto:
Az új középkor
Szakács István
Bokor Tamás
Eco, Umberto:
Nyitott mű
Sándor Zsuzsa
Németh Mihály

Péterfi Rita
Eco, Umbert:
Séta a fikció erdejében
Kriskó Edina
Kató Linda
Eliade, Mircea:
A szent és a profán
Tislér Géza
Huszár Orsolya
Elias, Norbert:
A civilizáció folyamata. Szocio- és pszichogenetikai vizsgálatok
Fellner Zoltán Ákos
Bálint Mónika
Elster, Jon:
A társadalom fogaskerekei
Mihalik Judit
Rajkó Andrea
Enfield, N.J.:
The Anatomy of Meaning. Speech, gesture, and composite utterances
Kéri Rita
.
Erdély Miklós
a filmnyelvről
Blaskó Ágnes
Gyenge Zsolt
Érdi Péter:
Teremtett valóság
Rajkó Andrea
Szakács István
F. Várkonyi Zsuzsa:
Tanulom magam
Mihalik Judit
Suhajda Virág
Farkas Péter:
Hittel a jövőbe - válogatott fejezetek a társadalom életéből
Görözdi Dóra
.
Fazekas Ildikó - Harsányi Dávid:
Marketingkommunikáció
Török Judit
Batta Barnabás
Feischmidt Margit:
Erdély (de)konstrukciók
Bota Szidónia
.
Feischmidt, Margit:
Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung
Bota Szidónia
Görözdi Dóra
Feyerabend, Paul:
A módszer ellen
Barlay Zsuzsa
.
Fisher, Roger - Shapiro, Daniel:
Beyond Reason
Sipos Tünde
.
Fischer Sándor:
Retorika
Kardos Zoltán
Sebestyén Eszter
Flusser, Vilém:
Az írás. Van-e jövője az írásnak?
Blaskó Ágnes
Pollner Péterné Oszko Julianna
(PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program)
Fokasz Nikosz (szerk.):
Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban
Bokor Tamás
.
Földesi Tamás:
A politikai felelősség dilemmái
Kató Linda
Csiszér Annamária

Szakács István
Földi Éva:
Az érzelemkifejezés szupraszegmentális formái és percepciója

Czékus Jób
.
Foucault, Michel:
A szavak és a dolgok
Fellner Zoltán Ákos
Csiszér Annamária
Foucault, Michel:
A szexualitás története. A gyönyörök gyakorlása
Németh Mihály
Fellner Zoltán Ákos
Foucault, Michel:
A szexualitás története. A tudás akarása
Németh Mihály
Fellner Zoltán Ákos
Foucault, Michel:
A szexualitás története III. Törődés önmagunkkal

Németh Mihály

Juhász Ibolya
Foucault, Michel:
A szubjektum és a hatalom
Zsigmond Andrea
Süvecz Emese
.
Foucault, Michel:
A tudás archeológiája
Ilg Barbara
Gagyi Ágnes
Frydmann, Marcel:
Televízió és agresszió
Görözdi Dóra
Molnár Bálint
Frye, Northrop:
Kettős tükör. A Biblia és az irodalom
Molnár Csilla
Somogyi Zoltán
Gáborjáni Szabó Botond:
A szabadság szent igéi
Csonka-Kovács Abigail
.
Gálik Mihály:
Médiagazdaságtan
Radetzky András
Koltai Andrea
Geertz, Clifford:
Sűrű leírás
Árendás Zsuzsa,
Magyar Vera
Kovács Lajos
Gerbner, George:
A média rejtett üzenete
Palovits Ildikó
Gagyi Ágnes
Gerbner, George
kultivációs elmélete
Gergely Erzsébet
Ferenczi Andrea
Giddens, Anthony
Bódi Jenő
.
Godmann, Nelson:
Fact, Fiction, and Forecast
Fellner Zoltán Ákos
.
Goffman, Erving:
Elidegenülés az interakciótól
Péterfi Rita
Sipos Tünde
Goffman, Erving
a Képi keretekről
Munk Vera
Bálint Mónika
Goffman, Erving:
Totális intézmények kommunikációja
Nemescsói Katalin
Török Marianna
Göllesz Viktor - László András - Tóth János:
Kísérlet a süketvakokkal való taktilis communicatio mechanizálására
Czékus Jób
.
Gombrich, Ernst H.
Sándor Zsuzsa
Vári Péter
Goodman, Nelson:
Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols
Demeter Márton
.
Gopnik, Alison - Meltzhoff, Andrew N. - Kuhl, Patricia K.:
Bölcsek a bölcsőben (Hogyan gondolkodnak a kisbabák?)
Palovits Ildikó
Kriskó Edina

Flaskár Melinda
Gordon, Wendy - Langmanid, Roy:
Kvalitatív piackutatás
Németh Viktor
Knapp Ádám
Greenfield, Susan:
Agyunk titkai. Betekintés érzelmeink, ötleteink világába
Suhajda Virág
Görözdi Dóra
Grice, H. Paul
jelentéselmélete
Draskovits Imre
a ismertetőhöz
Fejes Edina

Sebestyén Eszter
Grice, H. Paul:
A társalgás logikája
Sebestyén Eszter
Kovács Lajos
Griffin, Em
meggyőzéskutatása
Somogyi Zoltán
Sebestyén Eszter
.
Griffiths, Bede:
Kelet és Nyugat házassága
Huszár Orsolya
.
Gudykunst, William:
A szorongás/bizonytalanság kezelésének elmélete
Eklicsné Lepenye Katalin
(PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola)
.
Gurevics, Aron:
Az individuum a középkorban
Tislér Géza
.
Gyáni Gábor:
Az utca és a szalon. Társadalmi térhasználat Budapesten, 1870-1940
Körtesi Gyopár Tekla
Szentesi Balázs
Gyurgyák János:
Ezzé lett magyar hazátok
Juhász Attila
.
Habermas, Jürgen

Bácsván László,
Felföldi Barnabás

Bódi Jenő
Habermas, Jürgen
nyilvánosság-elméletének neodurkheimi kritikája (Habermas II.)
Felföldi Barnabás
Habermas, Jürgen:
Megismerés és érdek
Kovács Lajos
.
Habermas, Jürgen:
A cselekvésracionalitás aspektusai
.Munk Vera
Bálint Mónika
Hajnal István:
Írásbeliség és fejlődés
Bódi Jenő
Fülöp Zoltán
Szayly József
Halácsy Péter - Vályi Gábor - Wellman, Berry (szerk.):
Hatalom a mobiltömegek kezében
Myat Kornél
Bokor Tamás
Hall, Edward T.:
Rejtett dimenziók
Sebestyén Eszter
Herendy Csilla
Hammer Ferenc:
A közbeszéd és társadalmi igazságosság
Munk Vera
Myat Kornél
Hardt, Michael - Negri, Antonio:
Multitude. War and Democracy in the Age of Empire
Gagyi Ágnes
.
Hare, Robert D.:
Kímélet Nélkül. A köztünk élő pszichopaták sokkoló világa

Simon Miklós
.
Heacox, Diana:
Differenciálás a tanításban, tanulásban
Suhajda Virág
.
Hebdidge, Dick:
Subculture. The Meaning of Stile
Vályi Gábor
.
Hegedűs Vilmos (szerk.):
Bevezetés a szemiotikába. A Zsigmond Király Főiskola szöveggyűjteménye
Nagy Nóra
.
Heller Mária - Rényi Ágnes:
A nyilvános kommunikáció szociológiai modellje
Somogyi Zoltán
Batta Barnabás
Heidegger, Martin
nyelvfelfogása
Fejes Edina
Szentistványi Rita
Hernád István
Fejes Edina
.
Hickethier, Knut:
Film- és televízióelemzés
Török Marianna
.
Hidasi Judit:
Interkulturális kommunikáció
Rentería-Szász Anna Mária

Németh Viktor
Knapp Ádám
Hochschild, Arlie:
The Managed Heart
Kéri Rita

Csiszér Annamária

Hofstede, Geert:
Kultúrák és szervezetek
Török Judit
.
Hofstede, Geert:
Software of the mind
Eklicsné Lepenye Katalin
(PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola)
Rácz Judit
Huizinga, Johan:
Homo ludens
Koltai Andrea
.
Hurford, James R.:
The evolution of language and languages
Szakács István
.

Hymes, Dell:
Kommunikatív kompetencia

Frazon Zsófia

Wilhelm Gábor

H. Kovács Zsuzsa
(PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola)


Vári Péter

Imhof, Arthur E.:
Elveszített világok: Hogyan gyűrték le eleink
a mindennapokat - és miért boldogulunk mi ezzel oly nehezen
Ángyán Katalin
.
Ivins, William M. Jr.:
A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció
Bota Szidónia
Herendy Csilla
.
Wild Judit
Jakobson, Roman:
A nyelvi kommunikáció alapfunkciói
Haász Sándor
Palovits Ildikó
Jameson, Frederic:
A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája
Nagy Károly Zsolt
Bokor Tamás
Janousek, Jaromir:
Társadalmi kommunikáció
Knapp Ádám
.
Jenei Ágnes:
Táguló televízió
Koltai Andrea
Molnár Bálint
Jensen, Klaus Bruhn
Vári Péter
.
Johnson, Paul:
Értelmiségiek
Kató Linda
.
Kádár Zsolt:
Kommunikáció-Theológia
Csonka-Kovács Abigail
.
Kántor Zoltán - Majtényi Balázs (szerk.):
Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről
Gagyi Ágnes

Körtesi Gyopár Tekla
.
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor:
A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei
Németh Viktor
Knapp Ádám

Palovits Ildikó
Karácsony Sándor
Szakács István
Velics Gabriella
Kárpáti Eszter:
A szöveg fogalma
Huszár Orsolya
.
Kepes György:
A világ új képe a tudományban és a művészetekben
Demeter Márton
Rajkó Andrea
Kester, Grant H.:
Conversation Pieces, Community and Communication in Art
Bálint Mónika
.
Kiefer Ferenc:
Jelentéselmélet
Demeter Márton
Zsigmond Andrea
Kirschner, Josef:
A manipuláció művészete
Knapp Ádám
Csiszér Annamária
Kiss Balázs - Boda Zsolt:
Politika az interneten
Myat Kornél
.
Klein, Naomi:
No Logo
Somogyi Zoltán
Gagyi Ágnes
Knapp, Mark L.:
A nem verbális kommunikáció
Vári Péter
Sebestyén Eszter
Koestler, Arthur:
A teremtő cselekvés (The Act of Creation)
Kéri Rita
Huszár Orsolya
Kolosi Péter:
A kereskedelmi televíziózás Magyarországon
Koltai Andrea
Fazekas Piroska
Konczos-Szombathelyi Márta:
Kommunikáló kultúrák
Füredi Gábor
Török Judit
Kósa Éva - Vajda Zsuzsanna: Szemben a képernyővel. Az audiovizuális média hatása a személyiségre
Kovács Anna
(szociálpolitika PhD)
.
Koselleck, Reinhart:
Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája

Zsigmond Andrea
Huszár Orsolya
Kotler, Philip - Lee, Nancy:
Corporate Social Responsibolity
Kató Linda
.
Kovács Éva (szerk.):
Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet
Jankovich Krisztina
Szentesi Balázs
Kuhn, Thomas:
A tudományos forradalmak szerkezete
Péterfi Rita

Simon Miklós
Demeter Márton
Kulcsár Szabó Ernő - Szirák Péter (szerk.):
Történelem, kultúra, medialitás

Görözdi Dóra

.
Kunt Ernő:
Fotóantropológia
Körtesi Gyopár Tekla
Nagy Károly Zsolt

Szanyi Ágnes
Kunczik, Michael - Zipfel, Astrid:
Publizistik. Ein Studienhandbuch
Görözdi Dóra
.
Kvale, Steinar:
Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba
Fazekas Piroska
Juhász Ibolya
Lakoff, George - Jonhson, Mark:
Metaphors We Live By
Vizler András
.
Lakoff, George - Johnson, Mark:
Philosophy in the Flesh
Gagyi Ágnes
Zsigmond Andrea.
Lanstyák István, Vanconé Kremmer Ildikó (szerk):
Nyelvészetről változatosan
egyetemistáknak és nyelvészet iránt érdeklődőknek
Fazekas Piroska
.
Lash, Scott:
Sociology of Postmodernism
Juhász Ibolya
.
László Ervin
rendszerelmélete
Suhajda Virág
.
László János:
Társas tudás, elbeszélés, identitás
Jankovich Krisztina
Bálint Mónika
Lázár Judit:
A kommunikáció tudománya
Csonka-Kovács Abigail
Herendy Csilla
Lazarsfeld, Paul F.
Bohács Krisztina
(PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola)
Tóth Anikó Panna
Lee, David:
Cognitive Linguistics. An Introduction
Zsigmond Andrea
.
Lessig, Lawrence:
Szabad kultúra
Bodoky Tamás
Batta Barnabás
Leyesdorff, Loet:
A kommunikáció szociológiai elmélete
Czékus Jób
Bálint Mónika
Ligeti György:
CSR - Vállalati Felelősségvállalás
Molnár Bálint
Kató Linda

Beszedics Otília
Lilla, Mark:
A zabolátlan értelem
Kardos Zoltán
Bota Szidónia
Lippmann, Walter:
A közvélemény
Németh Viktor
Knapp Ádám
Lotman, Jurij Mihajlovics
Dobovitzki Attila
.
Louf, André:
A többi kegyelem. A spirituális kísérés
Nemes Éva
.
Ludassy Mária:
Szavak és kardok. Nyelvfilozófia és hatalomelmélet
Sebestyén Eszter
Kardos Zoltán
Luhmann, Niklas:
A tömegmédia valósága
Batta Barnabás
Görözdi Dóra

Myat Kornél

Luhmann, Niklas
rendszerelmélete

Tóth Benedek
Wilhelm Gábor
Luhmann, Niklas
(Rendszer-
elméleti jegyzetek)
Domschitz Mátyás
.
Lux Elvira:
Női szerepek a szexuálpszichológus szemével
Fazekas Piroska
Nagy Nóra
Lynch, Aaron:
Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society: The New Science of Memes.
Szekfű Balázs
.
Manguel, Alberto:
Az olvasás története
Péterfi Rita
Nagy Nóra
Mason, Jennifer:
Kvalitatív kutatás
Fazekas Piroska
.
Mast, Claudia:
Az újságírás ábécéje
Csiszér Annamária
.
Matsushita:
The Konwledge-Creating Company avagy amikor a K+F tésztát gyúr
Fellner Zoltán Ákos
.
Maturana, Humberto R. - Varela, Francis J.:
The tree of knowledge
Suhajda Virág
.
Mazzoleni, Gianpietro:
Politikai kommunikáció
Németh Mihály
Sebestyén Eszter

Myat Kornél
McCombs, Maxwell - Shaw, Donald
Tematizáció, napirend hatás
Gergely Erzsébet
Fejes Edina

Somogyi Zoltán
McCullough, Michael E. - Sandage, Steven J. - Worthington, Everett L.:
Megbocsátás. Hogyan tegyük múlt időbe a múltunkat?

Ferenczi Andrea
Czékus Jób
McLuhan, Marshall
Blaskó Ágnes,
Bácsván László
Kovács Lajos

Viniczai Andrea
McQuail, Denis:
A tömegmédia befolyása és hatásai
Munk Veronika
Németh Mihály
Mead, George Herbert
Velics Gabriella
Wilhelm Gábor
Mérei Ferenc:
Közösségeink rejtett hálózata
Bokor Tamás
Fazekas Piroska
Mérő László:
Új észjárások
Suhajda Virág
Mucsi Eszter
Merton, Robert K.
Sólyom Barbara
.
Meyrowitz, Joshua
médiumelmélete
Koltai Andrea
Sajti Botond
Miklósi Ádám - Topál József (szerk.):
Kutyagondolatok nyomában
Szakács István
Füredi Gábor
Miller, Alice:
A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása
Nemes Éva
Szabó Anikó
Moholy-Nagy László
Sándor Zsuzsa
Demeter Márton
Molnár Katalin:
Rendészeti kommunikáció vezetőknek
Kriskó Edina
.
Molnár Péter:
Gondolatbátorság
Bodoky Tamás
Knapp Ádám
Moscovici, Serge
szociális reprezentáció elmélete
Bódi Jenő
Suhajda Virág
Mueller, Claus:
A kommunikatív viselkedés akadályozásáról
Péterfi Rita
Vári Péter
Münch, Richard:
Az Európa-projekt
Csiszér Annamária
Török Judit
Mundt Ildikó:
Beruf und Karriere. Einführung in die erfolgreiche Geschäftskommunikation
Török Judit
.
Negroponte, Nicholas:
Digitális létezés
Herendy Csilla
Szakács István
Neumann János:
A számítógép és az agy
Szakács István
Klucsik Gábor
Newcomb, Theodore M.
interakciós elmélete
Barkóczy László
Bodoky Tamás
Newman, Bruce:
A politika tömegmarketingje. Demokrácia a gyártott imázsok korában
Szakács István
Csiszér Annamária
Nguyen Luu Lan Anh - Fülöp Márta:
A kultúra szociológiája
Török Judit
.
Noelle-Neumann, Elisabeth:
A hallgatás spirálja
Bácsván László
Sólyom Barbara
Nyárádi Gáborné - Szeles Péter:
Public Relations I-II
Batta Barnabás
.
Ogilvy David:
A reklámról
Knapp Ádám
Németh Viktor

Ong, Walter J.:
Szóbeliség és írásbeliség

Szakács István
Blaskó Ágnes
Paerregaard, Karsten:
The resonance of fieldwork. Ethnographers, informants and the creation of anthropological knowledge
Nagy Károly Zsolt
.
Pálinkás Jenő:
Üzleti kommunikáció
Kriskó Edina
.
Panofsky, Erwin
Doboviczki Attila T.
Sándor Zsuzsa
Parsons, Talcott
Sólyom Barbara
Haász Sándor
Pease, Allan:
Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból
Kató Linda
Rentería-Szász Anna Mária
Pearce, W. Barnett -
Cronen, Vernon:

A jelentés összehangolt szabályozása
Ferenczi Andrea
.
Pearce, W. Barnett - Littlejohn, Stephen W.:
Moral Conflict, When Social Worlds Collide
Ferenczi Andrea
.
Perlman, Helen Harris:
A problémamegoldás tematizációja
Haász Sándor
.
Piaget J. - Inhelder B.:
A gyermek logikájától az ifjú logikájáig
Palovits Ildikó
.
Pinker, Steven:
A nyelvi ösztön
Czékus Jób
Rentería-Szász Anna Mária

Kriskó Edina
Piper, Hans-Christoph:
Prédikáció elemzések. Kommunikáció és kommunikációs zavarok a prédikációban
Csonka-Kovács Abigail
.
Pléh Csaba:
A természet és a lélek
Vizler András
Mucsi Eszter
Polányi Mihály:
Személyes tudás
Vári Péter
Kéri Rita
Polcz Alaine - Bitó László:
Az utolsó mérföld

Szépe Orsolya
Tislér Géza
Popper, Karl
tudás-fogalma
Demeter Márton
.
Postman, Neil:
Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business
Blaskó Ágnes
Bohács Krisztina
(PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola)
Prahalad, C. K.:
Esélyek a piramis alján - Társadalmi felelősségvállalás és profit
Kató Linda
Mihalik Judit
Pratkanis, A. R. - Aronson, E.
Barkóczy László
Németh Mihály

Sipos Tünde
Quine, Willard van Orman
referencia elmélete
Wilhelm Gábor

.

Ranschburg Jenő:
Szülők könyve
Flaskár Melinda
.
Raymond, Eric S.:
A katedrális és a bazár
Németh Viktor
Jankovich Krisztina
Rékai Miklós:
A munkácsi zsidók "terített asztala"
Szentesi Balázs
.
Ricoeur, Paul:
Az élő metafora
Mihalik Judit
.
Ricoeur, Paul:
Mi a szöveg?
Molnár Csilla
Gyenge Zsolt
Riggins, Stephen Harold
az etnikai kisebbségi médiáról
Bota Szidónia
.
Rivers, William L. - Mathews, Cleve:
Médiaetika
Wild Judit
Koltai Andrea
Róka Jolán:
Kommunikációtan. Fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából
Rentería-Szász Anna Mária
Füredi Gábor

Palovits Ildikó
Ropolyi László:
Az internet természete. Internetfilozófiai értekezés (III. fejezet: Késő modern kommunikáció)
Herendy Csilla
Bokor Tamás

Fazekas Piroska
Ropolyi László:
Az internet természete. Internetfilozófiai értekezés
Fazekas Piroska
.
Rorty, Richard:
Esetlegesség, Irónia, Szolidaritás
Fellner Zoltán Ákos
Batta Barnabás
Rorty, Richard:
Heideggerről és másokról
Juhász Ibolya
.
Rorty, Richard:
Megismerés helyett remény
Fellner Zoltán Ákos
.
Rosch, Eleanor
Kardos Genovéva,
Fejes Edina
a ismertetőhöz
Wilhelm Gábor
Rosengren, Karl Erik:
Kommunikáció
Koltai Andrea

Czékus Jób

Kriskó Edina

Ryle, Gilbert:
A szellem fogalma
Bodó Balázs

Szabó Levente
Skrabski Fruzsina
Sacks, Oliver:
A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét és más orvosi történetek
Kriskó Edina
Szépe Orsolya
Sacks, Oliver:
Fél lábbal a földön
Kriskó Edina
Szépe Orsolya
Sagan, Carl:
Az éden sárkányai. Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról
Szakács István
Bokor Tamás
Said, Edward W.:
Orientalizmus
Tóth János
.
Sapir, Edward -Whorf, Benjamin Lee
hipotézise
Jungné Font Judit
Bogdán Mária

Vizler András
Sas István:
Az ötletes reklám. Útikalauz a kreativitás birodalmába
Román M. Mihály
.
Schoblocher Judit (szerk.):
Mi leszünk a jövő kultúrakutatói?
Körtesi Gyopár Tekla
Jankovich Krisztina
Schmitt, Carl:
A partizán elmélete
Banai Tibor Péter
Palovits Ildikó
Schöpflin György:
Az identitás dilemmái. Kultúra, állam, globalizáció
Gagyi Ágnes
Huszár Orsolya
Schuon, Frithjof:
A vallások transzcendens egysége
Huszár Orsolya
.
Schuster, Martin:
Művészetlélektan
Szanyi Ágnes
Rajkó Andrea
Scruton, Roger:
A nemzetek szükségességéről
Szépe Orsolya
.
Shusterman, Richard:
Pragmatista esztétika
Bálint Mónika
.
Searle, John R.:
Elme, nyelv és társadalom
Sebestyén Eszter
Kovács Lajos

Sipos Tünde
Searle, John R.
Kínai Szoba-elmélete
Sebestyén Eszter
Bodoky Tamás
Searle, John R.:
The Social Construction of Reality
Kovács Lajos
.
Sennett, Richard:
A közéleti ember bukása
Bódi Jenő
Bácsván László
Shannon, Claude E. - Weaver, Warren
Barkóczy László
Vári Péter
Siebert, Fred S. - Peterson, Theodore - Schramm, Wilbur:
The four theories of press - The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibilty and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do

Wild Judit
.
Síklaki István:
A meggyőzés pszichológiája
Sipos Tünde
Péterfi Rita
Síklaki István:
Szóbeli befolyásolás I. Nyelv, gondolkodás, kultúra
Vizler András
Török Judit
Síklaki István:
Vélemények mélyén
Szabó Anikó
Török Judit
Simmel, Georg:
A kacérság lélektana
Németh Mihály
Kardos Zoltán
Sipos Balázs:
Média és demokrácia Magyarországon
Tóth Anikó Panna
.
Skoyles, John R.:
The origin of Classical Greek culture: Hunter-gatherers of the alphabet.
(Chicagoi Iskola)
Szakács István
Viniczai Andrea
Smith, Eliot R. - Mackie, Diane M.:
Szociálpszichológia
Rácz Judit
Csiszér Annamária
Sokal, Alan - Bricmont, Jean:
Intellektuális imposztorok
Bodoky Tamás
Mucsi Eszter
Somlai Péter:
Konfliktus és megértés
Sipos Tünde
Haász Sándor
Sontag, Susan:
A fényképezésről
Kemenesi Zsuzsanna
Németh Mihály
Sperber, Dan:
A kultúra naturalista, járványtani - epidemiológiai elmélete, magyarázata.
Domschitz Mátyás
László Mónika
Sperber, Dan - Wilson, Deirdre
relevanciaelmélete
Kéri Rita
Zsigmond Andrea
Stachó László - Molnár Bálint (szerk.):
A médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták
Myat Kornél
.
Stern, Daniel N.:
A csecsemő személyközi világa
Simon Miklós
Fellner Ákos

Palovits Ildikó
Strasser, Freddie -
Randolph, Paul:

Mediáció. A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai
Rácz Judit
Kriskó Edina

Sipos Tünde
Surowiecki, James:
A tömegek bölcsessége
Tasnádi Róbert
.
Sveiby, Karl-Erik:
Szervezetek új gazdagsága
Fellner Zoltán Ákos
Radetzky András
Szabó Katalin:
Kommunikáció felsőfokon
Palovits Ildikó
Herendy Csilla
Szabó Márton:
A láthatatlan ellenség
Banai Tibor Péter
Fellner Zoltán Ákos

Mihalik Judit
Szakadát István:
Egyben az egész egytől egyig
Klucsik Gábor
.
Szécsi Gábor:
A kommunikatív elme
Ferenczi Andrea
Czékus Jób
Szendi Gábor:
Depresszióipar
Mucsi Eszter
.
Szeredi Péter - Lukácsy Gergely - Benkő Tamás:
A szemantikus világháló elmélete és
gyakorlata (1-2 fejezetek)
Herendy Csilla
.
Szilágyi N. Sándor:
A jelentésvilág szerkezete
Zsigmond Andrea
Bota Szidónia

Vizler András
Sztompka, Piotr:
A vizuális szociológia - a fényképezés, mint kutatási módszer
Bálint Mónika
.
Szvetelszky Zsuzsanna:
A pletyka
Szekfű Balázs
Gagyi Ágnes
Tapscott, Don - Williams, Anthony D.: Wikinómia - Hogyan változtat meg mindent a tömeges együttműködés?
Bokor Tamás
.
Tari Annamária:
Sejtem
Fazekas Piroska
.
Terestyéni Tamás:
Kommunikációelmélet
Kiss Anikó
.
Thomson, Stuart - John, Steve:
Public Affairs. Lobbizás
Radetzky András
.
Tilly, Charles:
Trust and Rule
Kéri Rita
.
Toda, Masanao:
A kommunikáció fogalma

H. Kovács Zsuzsa
(PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola)

Vári Péter
Tomasello, Michael:
Gondolkodás és kultúra
Sólyom Barbara
Tóth János
Trócsányi Sára:
A kommunikáció jogi alapjai
Koltai Andrea
.
Turner, Victor:
A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra.
Frazon Zsófia
Kéri Rita
Ungvári Zrínyi Imre:
Dialógus, Interpretáció, Interakció
Simon Miklós
.
Vaidhyanathan, Siva :
Copyrights and copywrongs: The Rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity
Vályi Gábor
.
Vass Csaba:
Míg élők közt leszel élő (Hármaskönyv a globalizációról)
Kovács Gergely Botond
.
Vass György:
Kommunikáció - retorika a közszolgálatban
Kriskó Edina
.
Vaszari András:
Politikai marketing
Polyák Zsuzsa
Beszedics Otília
Virilio, Paul:
Az eltűnés esztétikája
Mihalik Judit
.
Watzlawick, Paul:
Interakcionális nézőpont elmélet
Nagy István
Németh Mihály
Weaver, C. Kay - Carter, Cynthia (szerk.):
Critical Readings: Violence and the Media
Molnár Bálint
.
Weaver, David H. - Beam, Randal A. - Brownlee, Bonnie J. - Voakes, Paul S. - Wilhoit, G. Clevelan:
The American Journalist int he 21st Century
Wild Judit
.
Weber, Stefan:
Non-dualistische Medientheorie
Batta Barnabás
.
Weinrich, Harald:
A felejtés művészete
Mucsi Eszter
.
Wessely Anna:
A kultúra szociológiája
Török Judit
.
White, Hayden:
A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás; Narratíva és történelem
Molnár Csilla
Árendás Zsuzsa
Wisinger István:
A televízió háborúba megy - Fejezetek a televíziós újságírás és a társadalmi konfliktusok párhuzamos történetéből
Molnár Bálint
.
Wittgenstein, Ludwig
Nyelvjáték-elmélete
Bácsván László

Haász Sándor
.
Wright, David:
Deafness. A Personal Account
Huszár Orsolya
.
Zagare, Frank C.:
Játékelmélet
Herendy Csilla
Koltai Andrea
Zentai István:
A meggyőzés útjai. A mindennapi élet
meggyőzéspszichológiája
Sipos Tünde

Fazekas Piroska
Fazekas Piroska
Zentai István, Tóth Orsolya:
A meggyőzés útjai. Hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben
Sajti Botond
Herendy Csilla

Ziff, Paul:
Semantic analysis

Árendás Zsuzsanna
Demeter Márton
Zsolt Péter:
Tömegkommunikációs elméletek
Csiszér Annamária
Barlay Zsuzsa
Zsolt Péter:
Médiaháromszög
Csiszér Annamária
Kriskó Edina

Szakács István
***
Interakcionista elméletek
Sándor Zsuzsa
Haász Sándor
Kultuszkutatás
Zsigmond Andrea
.
A média hatásai
Nemescsói Katalin
Barkóczy László

Palovits Ildikó
Memetika
Szekfű Balázs
Bodoky Tamás
Nemverbális "szótárak"
Sándor Zsuzsa
Sólyom Barbara
Reflexív antropológia
Vályi Gábor
.
Vizuális kommunikáció
(észleléselmélet)

Doboviczki Attila T.,
Fülöp Zoltán
Sándor Zsuzsa

 

 


[vissza a lap tetejére]