KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2014/3. szám

 


 

 

TARTALOM

 

 

INFORMÁCIÓ ÉS TÖRTÉNELEM KÜLÖNSZÁM
A Nyíregyházi Főiskola Történeti és Filozófiai Intézete által 2013. november 21-22-én tartott Információ és társadalom című konferencia előadásaiból szerkesztette Gulyás László Szabolcs és Z. Karvalics László.


Z. Karvalics László: HÍRFORGALOM ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS - ÚJ ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI NARRATÍVÁK FELÉ

Marton Szabolcs: KÖZÉPKORI GALAMBPOSTA (SZENTFÖLD, EURÓPA, MAGYARORSZÁG)

Rábai Krisztina: KÉT 16. SZÁZADI SZÁMADÁSKÖNYV INFORMÁCIÓTÖRTÉNETI TANÚSÁGAI

Illik Péter: TÖRÖK TÁMADÁSOK HÍRÉNEK TERJEDÉSE A 17. SZÁZADI MAGYAR KIRÁLYSÁG FALVAIBAN

Rákóczi István: INFORMÁCIÓS PALIMPSZESZT: PORTUGÁL FORRÁSOK A SZENT LIGA MAGYARORSZÁGI HÁBORÚJÁNAK ESEMÉNYEIRŐL

Ugry Bálint: A MEGISMERÉS ÉS AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS ÚJ ÚTJAIN
Magyarok kora újkori európai utazásainak forrásai és jelentőségük az információtörténeti kutatások számára

Pálffy Margit: A PRÉDIKÁCIÓ MINT PROPAGANDAESZKÖZ ORÁNIAI VILMOS ANGLIAI UDVARÁBAN

Hegyi Ádám: "...A BÉ KÜLDÖTT INFORMATIONAK VÉLÜNK VALÓ NEM KÖZLÉSE..."
INFORMÁCIÓK AKADÁLYOZÁSA ÉS TERJESZTÉSE A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN A 18-19. SZÁZAD FORDULÓJÁN

Hajdicsné Varga Katalin: INFORMÁCIÓKÖZVETÍTÉS GYORSÍRÁSSAL

Reszler Gábor: INFORMÁCIÓ ÉS DEZINFORMÁCIÓ SZEREPE A VÖRÖS HADSEREG TISZTIKARÁNAK 1930-AS ÉVEKBELI LIKVIDÁLÁSÁBAN

 

Recenziók


Váradi Katalin: AMIKOR A HÍR MÉG ÚJ VOLT

Kovács Márta: A VIKTORIÁNUS INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: MEGFIGYELÉS, BÜROKRÁCIA ÉS KÖZKÖNYVTÁRAK