A Magyar Kommunikációtudományi Társasághoz kapcsolódó szövegek

(ABC sorrendben)


Aczél Petra: Szóerő. A retorikai kutatás új irányairól

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája: Kommunikációkutatás Magyarországon - 2005: "Poszterek" alatt jelent meg (Budapest, 2005. november 24-25.)

Andok Mónika: A hírek mint kulturális szimbólumok

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája: Kommunikációkutatás Magyarországon - 2005: "Poszterek" alatt jelent meg (Budapest, 2005. november 24-25.)

Angelusz Róbert: A látens közvélemény újragondolása

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság TK40 - A Tömegkommunikációs Kutatóközpont (1969 - 1991) helye és jelentősége - a tudományban, a politikában és a médiakultúrában című, az MTA- ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport és az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet konferenciáján hangzott el (Budapest, 2009. október 1.) Nyomtatásban megjelent: Szociológiai Szemle 2009/4, 7-24.

Ács Péter: Hálózati kommunikáció - funkcionális dinamika

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája: Kommunikációkutatás Magyarországon - 2005: "Poszterek" alatt jelent meg (Budapest, 2005. november 24-25.)

Barkóczy László: Az internetes fórumok diffúziós lehetőségei

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája: Kommunikációkutatás Magyarországon - 2005: "Poszterek" alatt jelent meg (Budapest, 2005. november 24-25.)

B. Erdős Márta - Kelemen Gábor: A józan beszédkód

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája: Kommunikációkutatás Magyarországon - 2005: "Poszterek" alatt jelent meg (Budapest, 2005. november 24-25.)

Demeter Márton: Jelentés, referencia, hagyomány. Gondolatok Alexander Z. Guiora: 'Néhány megjegyzés az Evangéliumok nyelvhasználatáról: fordítás vagy ferdítés?' című tanulmánya kapcsán

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Szakrális Kommunikáció Szakosztálya A szakrális kommunikáció tematizálása című workshopján hangzott el (Budapest, 2009. október 30-31.)

Guiora, Alexander Z.: Néhány megjegyzés az Evangéliumok nyelvhasználatáról: fordítás vagy ferdítés

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Szakrális Kommunikáció Szakosztálya A szakrális kommunikáció tematizálása című workshopján hangzott el (Budapest, 2009. október 30-31.)

H. Orlóci Edit: A cirkusz a magyar tömegkultúra-kutatásban

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája: Kommunikációkutatás Magyarországon - 2005: "Poszterek" alatt jelent meg (Budapest, 2005. november 24-25.)

Papp Csaba (Szonda Ipsos): Közönségadatok fúziója

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája: Kommunikációkutatás Magyarországon - 2005: "Poszterek" alatt jelent meg (Budapest, 2005. november 24-25.)

Dr. Szépe György: A nyelv és a kommunikáció oktatása az alapiskolában. Fények és perspektívák

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Szecskő Tamás emlékelőadásán hangzott el 2006. december 2-án a Társaság közgyűlését követően.

Terestyéni Tamás: Volt egyszer egy Tömegkommunikációs Kutatóközpont...

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság, az MTA- ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport és az ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet konferenciája: TK40 - A Tömegkommunikációs Kutatóközpont (1969 - 1991) helye és jelentősége - a tudományban, a politikában és a médiakultúrában nyitó előadása (Budapest, 2009. október 1.)

Zsolt Péter: Online hippik. Apolitikus online-csoportkommunikációs ifjúságkultúra

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája: Kommunikációkutatás Magyarországon - 2005: "Poszterek" alatt jelent meg (Budapest, 2005. november 24-25.)