Publikációk

 

Bajnok Andrea

2012 Részvétel és határvita. A helyi kormányzás a társadalmi kommunikáció felől,
http://communicatio.hu/publikaciok/bajnok_andrea/helyi_kormanyzas20121122.pdf

Béres István - Horányi Özséb (szerk.)

2001 Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris.

Kovács Lajos

2008 A vallás helye a társadalomban, http://communicatio.hu/publikaciok/kovacs_lajos/vallas_a_tarsadalomban.pdf

2011 A vallás szimbolikus struktúrája, http://communicatio.hu/publikaciok/kovacs_lajos/szimbolum_vs_vallasi_szimbolum.pdf

2011 Egy lehetséges új ekkleziológiai módszer alapjai: a PTC, http://communicatio.hu/publikaciok/kovacs_lajos/egy_lehetseges_uj_ekklmodszer_alapjai_ptc.pdf

2011 Összehasonlító egyháztan (speciális) a PTC-ben, http://communicatio.hu/publikaciok/kovacs_lajos/osszehasonlito_ekkleziologia_a_ptc_ben.pdf

Milován Andrea

1998 Kétnyelvű közterületi feliratok a kárpátaljai Nagyszőlősön, http://communicatio.hu/publikaciok/milovan_andrea/ketnyelvu_feliratok.pdf

1999 A nyelvészeti strukturalizmus fonológiai gyökerei (a kelet-európai fonológiai iskolák), http://communicatio.hu/publikaciok/milovan_andrea/fonologiatortenet.pdf

2000 A szemantika és a pragmatika határán. A preszuppozíciók és az implikatúrák egységes, szemantikai keretben való kezelésének lehetőségeiről, http://communicatio.hu/publikaciok/milovan_andrea/szemantika_es_pragmatika.pdf

2003 Az államnyelv oktatásának nyelvpedagógiai kérdései Kárpátalja nemzetiségi, elsősorban magyar tannyelvő iskoláiban (szociolingvisztikai megközelítés), http://communicatio.hu/publikaciok/milovan_andrea/nyelvpedagogia.pdf

Simon Miklós

2012 Összefüggések. Társadalmi kommunikációs esetelemzés, http://communicatio.hu/publikaciok/simon_miklos/osszefuggesek _simon_miklos.pdf

 

 


 

 


M. C. Escher: Belvedere (részlet)