KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2013/3-4. szám

 


 

 

TARTALOM

 

TÁRSADALOM


Farkas Zoltán: A RENDI HELYZET FOGALMA ÉS TÍPUSAI

 

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM


Sik Domonkos: LASH MODERNITÁSELMÉLETE

 

KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET


Demeter Márton: A VIZUALIZÁCIÓ MINT SZIGORÚ TUDOMÁNY

 

MŰHELY


Jurecska Laura: TUDOMÁNY ÉS TÁRSADALOM DIALÓGUSA

 

KITEKINTÉS


Vajda Júlia: A SOÁ EGY "HIVATÁSOS MESÉLŐVÉ" LETT TÚLÉLŐJE