A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Kommunikáció Doktori Programja

tisztelettel hív meg minden érdeklődőt


Suhajda Éva Virág

A tanulás rendszerelméleti megközelítése

 

című

doktori disszertációjának nyilvános vitájára.

 

A védés időpontja: 2013. június 11., 14.15,

helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, C. 426.
Budapest, Közraktár u 4-6.


A bizottság elnöke:
Kassai Ilona DSc (PTE BTK egyetemi tanár)


Opponensek:

Hamp Gábor PhD egyetemi docens (BME GTK)
Kozma Tamás DSc egyetemi tanár (DE BTK)


A bizottság tagjai:
Sass Judit PhD egyetemi docens (BCE TK)
Horányi Özséb CsC professzor emeritus (BCE TK)


 

Szakmai önéletrajz
Publikációk
Tézisek
Hamp Gábor opponensi véleménye
Kozma Tamás opponensi véleménye
Válasz Hamp Gábor opponensi véleményére
Válasz Kozma Tamás opponensi véleményére