A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Kommunikáció Doktori Programja

tisztelettel hív meg minden érdeklődőt


Nagy Károly Zsolt

"Hová lett a református öntudat?"

A magyar református felekezeti identitás megújításának néhány diskurzusáról

 

című

doktori disszertációjának nyilvános vitájára.

 

A védés időpontja: 2013. június 25., 16.45,

helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, C. 426.
Budapest, Közraktár u. 4-6.


A bizottság elnöke:
Vargyas Gábor DSc (PTE BTK egyetemi tanár)


Opponensek:

Papp Richárd PhD egyetemi adjunktus ELTE TÁTK
Síklaki István habil PhD egyetemi docens BCE TK


A bizottság tagjai:
Balogh Judit PhD habil egyetemi docens (Miskolci Egyetem)
Kovács Lajos PhD BCE TK


 

Szakmai önéletrajz
Publikációk
Tézisek
Papp Richárd opponensi véleménye
Síklaki István opponensi véleménye
Válasz Papp Richárd opponensi véleményére
Válasz Síklaki István opponensi véleményére