A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Kommunikáció Doktori Programja

tisztelettel hív meg minden érdeklődőt


Török Judit

Kultúrák a szervezeti történetek tükrében

Kultúraösszehasonlító kutatás

 

című

doktori disszertációjának nyilvános vitájára.

 

A védés időpontja: 2013. június 21., 16.00,

helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, D. 242.
Pécs, Ifjúság útja 6.


A bizottság elnöke:
Komlósi László DSc (PTE BTK egyetemi tanár)


Opponensek:

Ács Péter PhD egyetemi adjunktus (PTE)
Borgulyáné Vetó Ágnes habil PhD CSC egyetemi magántanár PTE KTK)


A bizottság tagjai:
Dombrádi Krisztián PhD egyetemi docens (ZSKF)
Korpics Márta egyetemi adjunktus (PTE)


 

Szakmai önéletrajz
Publikációk
Tézisek
Ács Péter opponensi véleménye
Borgulyáné Vetó Ágnes opponensi véleménye
Válasz Ács Péter opponensi véleményére
Válasz Borgulyáné Vetó Ágnes opponensi véleményére