KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

2018/1. szám

 


 

 

 

TARTALOM

 

 

VITA, HOZZÁSZÓLÁS


VITA, HOZZÁSZÓLÁS, ESZMECSERE A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOMRÓL

1

Csepeli György: AZ EPISZTEMOLÓGIAI ÉS AZ AXIOLÓGIAI TUDÁS

3

Illik Péter: KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ HAZAI OKTATÁS A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOMBAN

7

Kiss Endre: ELMÉLETI KÍSÉRLET AZ ARCHÍVUMRÓL

15

Syi: AZ ADATKOR HAJNALÁN

21

Tamás Pál: AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VITÁK LEGÚJABB HULLÁMÁRÓL

35

Varga Csaba: A TUDÁSTÁRSADALOM ALTERNATÍVA, AMI TÖBBSZÖRÖSEN KORSZAK-ÁLDOZATTÁ VÁLT

43

Z. Karvalics: KÖZPOLITIKA, TUDÁS, TÁRSADALOM

61

 

MÉDIA


Kriskó Edina: VÁLTOZÓ MÉDIAKÖRNYEZET ÉS A RENDŐRSÉG

75

 

MŰHELY


Kollár Csaba: A VEZETŐ SZEMÉLYES MÁRKAÉPÍTÉSÉNEK INFORMÁCIÓ-
BIZTONSÁGI PROBLÉMÁI

97

 

KITEKINTÉS


Iványi Márton: A KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ ISZLÁM VALLÁS KINYILATKOZTATÁSAINAK CIVILIZÁCIÓS ÖSSZEFÜGGÉSEI

109

 

TALLÓZÓ


Nagy Dániel: CONCERTO ZONGORÁRA ÉS CIVILIZÁCIÓRA
(Kapitány Gábor: Mozart: d-moll zongoraverseny. Gondolat kiadó, Budapest, 2017.)

127

Tóth Loretta: ÚTIKÖNYV A MÉDIATUDATOSSÁGHOZ
(Antal Zsolt - Gazsó Tibor - Kubínyi Tamás - Pelle Veronika [szerk.] Médiabefolyásolás - Az új kislexikon. Budapest, Századvég Kiadó, 2015.)

131

Tóth Tamás: DONALD TRUMP ÉS A TWITTER
(Peter Oborne - Tom Roberts: How Trump Thinks - His Tweets and the Birth of a New Political Language. London, Head of Zeus, 2017.)

135