KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

 


 

 

IMPRESSZUM

 

Szerkesztőség
TERESTYÉNI TAMÁS főszerkesztő
BAJNOK ANDREA
MILOVÁN ANDREA
SZABÓ LEVENTE
TÓTH JÁNOS

Szerkesztőbizottság
CSEPELI GYÖRGY
GÁLIK MIHÁLY
GYÖRGY PÉTER
HORÁNYI ÖZSÉB elnök
NEULINGER ÁGNES
TAMÁS PÁL
TARDOS RÓBERT
WESSELY ANNA

 

 

Kiadó neve: Magyar Kommunikációtudományi Társaság

Kiadó székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.

Kiadásért felelős személy neve: Murai András

Szerkesztésért felelős személy neve: Terestyéni Tamás


 

HU ISSN 0209-584X