Nyíregyházi Főiskola

Kerülő Judit

kerulo@nyf.hu

 

Nyíregyháza Magyarország északkeleti térségének dinamikusan fejlődő városa, népességének száma közel 120 ezer, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye központja. A város a térség meghatározó gazdasági, kulturális és vallási központja. Katolikus püspöki székhely. Felsőfokú tanintézetei a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara, a Szent Atanáz Görög-Katolikus Hittudományi Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola.

A Nyíregyházi Főiskola 2000-ben a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mező-gazdasági Főiskolai Kara integrációjával jött létre. Jelenleg mintegy 14 ezer hallgatójával és 350 oktatójával az ország legnagyobb és legnép-szerűbb vidéki főiskolája.

Az intézmény tárgyi feltételrendszere, épületei korszerűek, felsőoktatási célra kiválóan megfelelnek. Főiskolánk az elmúlt két évben több mint 20 ezer négyzetméter területű oktatási épülettel gazdagodott. A legalább 100 fő befogadására alkalmas tantervek száma 27, közülük háromban háromszáznál is több hallgató fér el, ötben pedig több mint 150 fő oktatható. A szemináriumi foglalkozásokra felhasználható termek száma 107. Ezek a korszerű oktatói tevékenységhez szükséges adott-ságokkal és infrastruktúrával rendelkeznek.

A Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtára több mint 2500 négyzetméteres alapterületen működik, egyszerre 240 hallgató számára biztosítja a helyben olvasás, tanulás lehetőségét. Ebből 180 multimédiás, internetes elérésű számítógépes munkaállomás. A könyvtár 240 ezres dokumentumállományából 180 ezer kölcsönözhető. Ezen kívül több mint 600 féle magyar és idegen nyelvű folyóirat helyben olvasására is van lehetőség.

Az új tanulmányi épületek mellett uszoda, sportcsarnokok, szabadtéri sportlétesítmények, botanikus kert és lovarda áll hallgatóink rendelkezésére.

A Nyíregyházi Főiskolán 1997-tól folyik kommunikáció szakos oktatás, mely jól integrálódik a Gazdaság és Társadalomtudományi Főiskolai Kar képzési szerkezetébe.

A szak képzési célját abban fogalmaztuk meg, hogy a nyomtatott illetve az elektronikus sajtó területére olyan szakembereket képezzünk, akik szakmai alapismereteiket gyakorlati és elméleti munkájuk során, alkotó módon tudják alkalmazni, és ehhez a szükséges módszertani ismeretekkel rendelkeznek.

Képzésünk figyelembe veszi a régió tömegkommunikációjának speciális szükségleteit, továbbá azt, hogy az oktatás ne szigetelődjön el a szakmától, a tanultak lefedjék a mindennapi gyakorlat során használatos ismereteket. Ennek érdekében gyakorlatorientált, a munkaerőpiaci igényeket figyelembe vevő képzési szerkezetet alakítottunk ki, amelynek fontos eleme lett a terepintézményi háttér. Együttműködési megállapodást kötöttünk a régió meghatározó médiumaival: az Inform -Média KFT-vel, mely három - Borsod, Hajdú és Szabolcs - megyei lap, és mintegy húsz laptermék kiadója. A Kölcsey Televízió KHT-vel, mely határon átnyúló regionális szerepkört betöltő médium. A Nyíregyházi Televízió KHT-vel, a Magyar Rádió Nyíregyházi Körzeti Stúdiójával, a GOLD-FM Rádióval, a Tiszaújvárosi Televízióval, az RTL Klub országos televízióval és a Magyar Független Film-és Videó Szövetséggel (MAFSZ), mely intézmények a hallgatók gyakorlati ismereteinek megszerzését és elmélyítését segítik elő.

A főiskolánkon tanuló kommunikáció szakos hallgatók számára intenzív szakmai készségfejlesztést szervezünk nyaranta tábor formájában. Az egyhetes program lehetőséget biztosít az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, a résztvevők érdeklődésének megfelelő szakirányban (rádiós, televíziós újságírás és lapszerkesztés). Kiscsoportokban a regionális tömegkommunikációs intézmények vezető szakembereinek irányításával tematikus munkát végeznek. Az elkészült alkotásokat rendszeresen bemutatja a Tisza TV magazin műsora. A szakmai táboroknak Vaja Nagyközség továbbá Csenger város, Szanticska és Túristvándi ad otthont. Az itt készült munkák legjobbjait bemutatja a fehérgyarmati Szamos Televízió, a Tisza TV és a Magyar Rádió. Hallgatóink rendszeres résztvevői a Magyar Független Film-és Videó Szövetség (MAFSZ) által szervezett tájegységi és országos fesztiváloknak is. A legjobb alkotások a tájegységi és tematikus filmszemléken jelennek meg. Az eredményességet bizonyítja a "Kelet perec" című kisjátékfilm, amely a Kelet-Magyarországi és Alföldi Tájegység Filmszemléjén a legjobb első filmes kategória díját nyerte, így eljutott az Országos Filmszemlére is. A kommunikáció szakos hallgatóink szervezik és vezetik a Nyíregyházi Városi Televízió hetente adásba kerülő "Tanszoba" című műsorát.

2000-ben indult a "Főiskolai Tükör" újság a Nyíregyházi Főiskola lapja, amelyet havonta adnak ki, egy éve megújult formátumban, nyolc színes oldalon. Kitűnő terepet biztosít a kommunikáció szakos hallgatók számára, hogy leendő szakmájukat gyakorolhassák.

A főiskola saját rádió-adóval rendelkezik, (CAMPUS Rádió) amelynek műsorstruktúráját, bemondói, műsorvezetői feladatait kommunikáció szakos diákjaink látják el. A rádió a Nyíregyházi Főiskola földi sugárzású rádióadója. A 2005-ben indult kisközösségi rádió Nyíregyháza vonzáskörzetében sugároz a 97,9 MHz-n, naponta 24 órában, ebből 9 órányi élő műsort. A több ezer családhoz eljutó műsor fő vázát az oktatási, tudományos, kulturális műsorok teszik ki.

A kilencvenes évek végétől az alkalmazott kommunikáció egyéb területeiről is munkaerőpiaci kereslet mutatkozott, mindenekelőtt a szervezeti kommunikációs ismeretek, elsősorban a public relations iránt nőtt meg az érdeklődés. Ennek megfelelően kidolgoztuk és a 2001-2002-es tanévtől meghirdettük az intézményi kommunikátor szakirányt is, amely piaci, közigazgatási és non-profit szervezetek számára képez kommunikációs szakembereket, akik az imázs-formálás, a sajtó- és közönségkapcsolatok alakítása és a marketingkommunikáció területén szereznek hasznosítható elméleti és gyakorlati ismereteket.

A hallgatókkal már tanulmányaik elején megismertetjük a tudományos munka végzésének alapjait, amelyet tudományos diákköri munkájukkal, szakdolgozataikkal bizonyíthatnak. A hallgatói cserék előmozdítása érdekében francia, angol, német, lengyel, orosz, ukrán kapcsolatokat építettünk ki. Az utóbbi négy évben rendszeressé váltak a tehetséges diákjaink számára szervezett külföldi tanulmányutak, tanári és hallgatócserék. A szaknyelvi felkészítés érdekében a szabadon választott tantárgyak közül több tárgy idegen nyelven való meghirdetéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik intézményünk.

Tehetséges hallgatóink munkáiból önálló kötet jelenik meg 2005. őszén "Oroszlánkörmök" címmel, melyben az újságíró szakirányon tanulók legjobb írásait gyűjtöttük össze műfajonként. E köteteket a "kommunikáció műfajai és a gyakorlati újságírás" tantárgyhoz szöveg-gyűjteményként tervezzük felhasználni. Tehetséges hallgatóink önálló műsorok, rendezvények szervezésében, PR anyagok készítésében a Magyar Televízió és a helyi televízió műsoraiban is részt vesznek. A Kelet-Magyarország napilap tematikus melléklete hallgatóink írásaira épül.

Tehetséges hallgatóinkat bevonjuk a Tanszéken és a Karunkon folyó kutatásokba, melynek eredményeiről a kommunikáció és médiaszakos hallgatók évenként megrendezésre kerülő országos találkozóin számolnak be. 2005-ben Pécsett a diákok számára szervezett média-konferencián az "év írása" kategória első díját hallgatónk kapta.

Diákjaink az évente megrendezésre kerülő "Média-wave" és amatőr filmfesztiválok lelkes résztvevői, ahol a legtehetségesebbek alkotásai bemutatásra kerülnek.

 

Oktatásunk nagy népszerűségnek örvend, 2004-ben és 2005-ban a főiskolai szintű kommunikáció képzést folytató felsőoktatási intézmények közül a Nyíregyházi Főiskola volt a legkeresettebb. Felvett hallgatóink száma nappali és levelező tagozaton öt év alatt közel tízszeresére nőtt.

A kommunikáció szakon a Nyíregyházi Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban lévő oktatók mellett, elsősorban a gyakorlati jellegű tantárgyak tanításában nagy tapasztalattal rendelkező külső óraadók is részt vesznek. Ők többnyire a város és a térség helyi médiumainak vezetői, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberei. A képzés gyakorlatias jellege miatt elengedhetetlen, hogy külső óraadók munkájára is számítsunk.

A főállású oktatók valamennyien tudományos fokozattal rendelkeznek vagy jelenleg fokozatszerzés stádiumában vannak. Fiatal korúk ellenére több éves oktatói, kutatói tapasztalattal és gyakorlattal rendelkeznek. A minősített oktatók által oktatott tantárgyak aránya megfelel a MAB követelményeinek.

Mind a jelenleg nálunk tanuló, mind végzett diákjaink, mind pedig a munkáltatói vélemények egyértelműen azt igazolják, hogy úgy a hallgatók, mint a cégek elégedettek az itt oktató tanárok munkájával, felkészültségükkel, jóra minősítették azt. A hallgatók 96 százaléka szerint az oktatók felkészültek, közülük minden második véleménye szerint Nyíregyházán igen magas színvonalon folyik a tanítás.

A kommunikáció szak a felsőoktatás számára új, hisz alig tíz éve, hogy elkezdődött a képzés. Mára a harmadik legnépszerűbb főiskolai szakká vált.

2004-ben a Nyíregyházi Főiskolán tanuló kommunikáció szakos hallgatók körében kérdőíves vizsgálatot végeztünk, melynek célja az volt, megismerjük, hogy az intézményünket választó fiatalok diplomájuk megszerzése után hol szeretnének elhelyezkedni. A megkérdezett hallgatók (515 fő) 22 százaléka főiskolai tanulmányainak befejezése után helyben, lakóhelyén a helyi vagy regionális médiumok szerkesztőségében kívánja pályáját indítani. A válaszadók 16 százaléka tervezi azt, hogy újságíró szeretne lenni. Újdonság és a képzés tartalmának megtervezésénél fontos arra figyelni, hogy az így válaszolók több mint fele on-line újságíróként képzeli el jövőjét. Minden tizedik megkérdezettünk a helyi rádiót nevezte meg diploma utáni első "vágyott" munkahelyeként. Válaszadóink egyötöde a gazdasági, üzleti szférában való elhelyezkedését tervezi, cégek, intézmények kommunikációs feladatainak megoldásán kíván dolgozni. A képzésben közreműködő tanszékek és oktatók számára fontosak ezek a visszajelzések, hisz e vizsgálat eredményeinek figyelembevételével tervezhetjük meg indítani kívánt szakirányainkat.

A nálunk végzett hallgatók elhelyezkedési mutatói igazolják az előzetes elvárásokat. Főiskolánkra elsősorban kisvárosokból jelentkeznek a továbbtanulók, és többségük hasonló jellegű településre megy vissza végzése után. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a kommunikáció szakosokat a kisvárosi nyilvánosság számára képezzük, hisz mindinkább a regionális és különösen a helyi média kínál nekik munkalehetőséget, gyakran mindjárt vezetői posztot.

Az elmúlt öt évben kommunikáció szakon diplomát szerzett hallgatóink közel nyolcvan százaléka szakképesítésének megfelelően helyezkedett el, elsősorban a helyi, regionális televíziók, rádiók és lapok szerkesztőségeinek alkalmazásában vagy cégek, intézmények kommunikációs feladatokat ellátó szakembereként. A levelező tagozaton tanuló volt hallgatóink számára a diploma jellemzően korábbi munkahelyén jelentett mobilitást vagy segítette elő, hogy munkáját a megszerzett szakmai ismeretek birtokában megtarthassa, felkészültebben végezze.

A bolognai folyamat révén történő átalakulás egyik célja kétségtelenül az, hogy olyan elméleti és szakmai ismeretet kínáljunk hallgatóink számára, amelyeket a potenciális alkalmazók köre megkíván és fontosnak tart. Ebből adódik az a kommunikációkutatási feladat, hogy az oktatás legyen tisztában a gazdasági vállalkozások, állami és magánszervezetek képzéssel kapcsolatos elvárásaival, igényeivel.

2006. szeptemberétől főiskolánk is áttér a BA képzésre kommunikáció szakon. A szak indítására engedéllyel rendelkezünk.

A kommunikáció és médiatudományi alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a kommunikáció és a média fontosabb intézményeit. Megszerzett tudásuk birtokában képesek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a kommunikátorok képesek a kommu-nikációhoz és médiához kapcsolódó alapfogalmak és alapelvek elsajátítására, a társadalom működésével kapcsolatos összefüggések megismerésére, értékelésére, elemzésére, kommunikációs készségek elsajátítására, illetve ezek fejlesztésére, helyesen megítélni a társadalmi kommunikáció különböző területeinek problémáit a társadalmi kommunikáció összefüggésein belül, a társadalmi kommunikáció alapvető elméleteinek és koncepcióinak megfelelően érvek kifejtésére, helytálló vélemény megformálására vagy nézet megalkotására.

Az itt végzett szakemberek alkalmasak információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmai közönségnek idegen nyelven és a prezentáció legújabb eszközeivel hatékonyan kommunikálni, az információk kritikus elemzésére és feldolgozására, az elemzés során felmerülő problémák megoldására, a kommunikáció és média intézményeiben szakmai tudásuknak megfelelő munkakörök, feladatok, továbbá közvetítő-társadalmi segítők, mediátorok, PR szakemberek tevékenységének ellátására.

 

Főiskolánk 2006. szeptemberétől három szakirány indítását tervezi.

1. Az üzleti kommunikáció szakirány olyan gyakorlati szakemberek képzését vállalja fel, akik az üzleti kommunikáció, a marketing, a public relations, a piackutatás, a társadalmi szervezetek működtetése területén, a szakmai, szervezési készségek elsajátításán túl tisztában vannak tevékenységük kulturális sajátosságaival és társadalmi beágyazottságával is.

2. Az újságíró (nyomtatott) szakirány célja, hogy az írott sajtó minőségi műhelyei számára olyan tájékozott, művelt és etikus újságírókat képezzenek, akik a szaktárgyi előadások, gyakorlati foglal-kozások és a szakmai gyakorlatok során elsajátították a szakma alapvető fogásait. Tudatában vannak a sajtó fontosságának az emberek hiteles tájékoztatásában, kellően átérzik ennek a feladatnak a jelentőségét és az ezzel járó felelősséget, továbbá olyan erkölcsi tartással és világszemlélettel rendelkeznek, amely alkalmassá teszi őket a szakma magas szintű művelésére.

3. Az on-line újságírás szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik tisztában vannak a társadalmi kommunikáció alapvető jellemzőivel és törvényszerűségeivel, ugyanakkor megalapozott ismeretekkel rendelkeznek a megváltozott infokommunikációs környezet, az új médiumok jellemzőiről, képesek a kultúra és az infokommunikációs eszközrendszer változásait összefüggéseiben értelmezni.

A szakirányt elvégző hallgatók e kompetenciák birtokában képesek a tevékenységi területükön felmerülő feladatok, problémák hatékony megoldására, összekötő (interpretáló) szerepet tudnak játszani az informatikai végzettségű, valamint a társadalomtudományi és/vagy gazdasági ismeretekkel rendelkező szakemberek között.

Ennek megfelelően a képzési modul felöleli az információtudománnyal, a hálózati kommunikációval, a médiaelmélettel kapcsolatos elméleti és kutatási irányozatok bemutatását; az információs társadalom kialakulásával kapcsolatos elvárásokat és fejlődési tendenciákat, és azokat a gyakorlati ismereteket, melyek a médiainformatikai technológiák konkrét alkalmazásainak területein hasznosíthatók.

A végzett hallgatók a civil, a gazdasági vagy az állami szférában helyezkedhetnek el mint médiatervezők, médiainformatikai, infokommunikációs szakemberek.

 

Képzéseinket nappali, esti és levelező tagozaton hirdetjük, állami és költségtérítéses finanszírozású formában.

 

A Nyíregyházi Főiskola kommunikáció szakos képzésével kapcsolatos bővebb információ a www.nyf.hu honlapon áll az érdeklődők rendelkezésére.