Sillabusz a COMP-os tanterv helyes követéséhez


Az alábbiakban az egyes tantárgyakhoz, és tárgyelemekhez kapcsolódó iránymutatás következik. A cél, hogy mindenki világosan lássa, hogy pontosan milyen követelményeknek kell megfelelnie, és hogy ezt milyen sorrendben érdemes tennie.

COMP0001: ezek az előtanulmányok. A PhD Programnak nem előfeltétele a kommunikációs diploma, de még csak társadalomtudományi sem, a közös nevező megteremtéséhez azonban ajánlatos bizonyos kurzusok elvégzése, s ez hallgatónként különböző lehet. A Programvezetővel az első konzultációk során erről is szó esik. A programvezető egyénre szabottan (az alapvégzettségtől függően) kérheti bizonyos kommunikációs alapkurzusok elvégzését. Ezek a kurzusok nem szerepelnek a félévenkénti kurzuslistában, azaz nincs COMP-os kódjuk. A leckekönyvbe tehát kódmegjelölés nélkül kell az érintett hallgatóknak felvenni ezeket, és teljesíteni is kell ezeket (jegyszerzéssel), ám kredit nem jár érte.

A COMP-os kódokban található számok feloldása

Pl. COMP010205
COMP = A kommunikáció doktori program tantervi kódja
01 = 1. tantárgy, melynek címe "A kommunikatív áttekintése"
02 = ezen belül a második tárgyelem, melynek címe "A kommunikáció diszciplináris vizsgálata"
A tantervben a fenti négy szám azonosítja a tartalmakat.

05 = ez az utolsó érték csak a tanrendben szerepel, a 02-es tárgyelem konkrét félévi megvalósulását (pl. 2004/2005 tanév tavaszi szemeszterének egy kurzusát) jelenti.

A félévenkénti kurzusfelvételnél tehát minden kurzust négy betű (COMP) és 6 szám (010205) azonosít, így kell tehát a kurzusokat bevezetni a leckekönyvbe.


A tanterv feloldása

Melyik tantárgyból hány kreditet és milyen módon kell teljesíteni?


1. tantárgycsoport A kommunikatív áttekintése 24 kredit

COMP0101 Bevezetés a humán kommunikáció vizsgálatába 6 kredit
A kurzus on line zajlik, kurzusonként 1 kreditet ér. Mind a hat félévben kötelező felvenni, és teljesíteni, így lehet megszerezni az ennek a teljesítésére vonatkozó hat kreditet.

COMP0102 A kommunikáció diszciplináris vizsgálata 9 kredit
Heti két órás tantermi kurzus, az órán való fizikális és szellemi részvétel kötelező. Minden ide meghirdetett kurzus három kreditet ér. A doktori képzés hat féléve alatt minimum három ehhez a tantárgyelemhez meghirdetett kurzust kell felvenni, így lesz meg a 9 kredit.

COMP0103 A kommunikáció színtereinek vizsgálata 9 kredit
Heti két órás tantermi kurzus, az órán való fizikális és szellemi részvétel kötelező. Minden ide meghirdetett kurzus három kreditet ér. A doktori képzés hat féléve alatt minimum három ehhez a tantárgyelemhez meghirdetett kurzust kell felvenni, így lesz meg a 9 kredit.


2. tantárgycsoport A kommunikatív konceptualizációja 12 kredit

COMP0201 A kommunikatív kontextusa: a probléma 3 kredit
Heti két órás tantermi kurzus, az órán való fizikális és szellemi részvétel kötelező. Minden ide meghirdetett kurzus három kreditet ér. A doktori képzés hat féléve alatt minimum egy ehhez a tantárgyelemhez meghirdetett kurzust kell felvenni.

COMP0202 Az ágensről 3 kredit
Heti két órás tantermi kurzus, az órán való fizikális és szellemi részvétel kötelező. Minden ide meghirdetett kurzus három kreditet ér. A doktori képzés hat féléve alatt minimum egy ehhez a tantárgyelemhez meghirdetett kurzust kell felvenni.

COMP0203 A szimbolikusról 3 kredit
Heti két órás tantermi kurzus, az órán való fizikális és szellemi részvétel kötelező. Minden ide meghirdetett kurzus három kreditet ér. A doktori képzés hat féléve alatt minimum egy ehhez a tantárgyelemhez meghirdetett kurzust kell felvenni

COMP0204 A kommunikatívról 3 kredit
Heti két órás tantermi kurzus, az órán való fizikális és szellemi részvétel kötelező. Minden ide meghirdetett kurzus három kreditet ér. A doktori képzés hat féléve alatt minimum egy ehhez a tantárgyelemhez meghirdetett kurzust kell felvenni.


3. tantárgycsoport A kommunikatív empirikus elemzése 12 kredit

COMP0301 A kvalitatív elemzések módszertana 6 kredit
Heti két órás tantermi kurzus, az órán való fizikális és szellemi részvétel kötelező. Minden ide meghirdetett kurzus három kreditet ér. A doktori képzés hat féléve alatt minimum kettő ehhez a tantárgyelemhez meghirdetett kurzust kell felvenni.

COMP0302 A kvantitatív elemzések módszertana 6 kredit
Heti két órás tantermi kurzus, az órán való fizikális és szellemi részvétel kötelező. Minden ide meghirdetett kurzus három kreditet ér. A doktori képzés hat féléve alatt minimum kettő ehhez a tantárgyelemhez meghirdetett kurzust kell felvenni.

Megjegyzés: figyelni kell, mert nem minden félévben lesz kurzus ehhez a tantárgyhoz meghirdetve!


4. tantárgycsoport Szakmai szocializáció 24 kredit

COMP0401 Professzori Szeminárium 24 kredit
Heti két órás tantermi kurzus, az órán való fizikális és szellemi részvétel kötelező. Minden ide meghirdetett kurzus négy kreditet ér. Minden félévben fel kell venni egy ehhez a tantárgyelemhez meghirdetett kurzust.


5. tantárgycsoport Kutatási szakasz 108 kredit

COMP0501 Konferenciaelőadás vagy óratartás 9 kredit
Alkalmanként 3 kreditet. Összesen hármat kell ebből teljesíteni, és igazoltatni. Az ide meghirdetett kurzust a leckekönyvbe kell felvenni, az igazolás alapján a programvezető aláírja a leckekönyvben. Az elismerés feltétele a hivatalos igazolás (pl.óraadásnál a felsőoktatási intézmény tanszékvezetőjének igazolása).

COMP0502 Elköszönő konferencia 9 kredit
A tavaszi félévet zárja az elköszönő konferencia. Erről bővebben a honlapon lehet olvasni. A hat félév során minden tavaszi félévben fel kell venni tehát ezt a kurzust. Teljesíteni az elköszönő konferencia előadásával lehet. Előadásonként tehát ez három-három-három kreditet jelent. A leckekönyvben a bejegyzés nem jegy, hanem teljesítette.

COMP0503 A disszertáció koncepciójának kidolgozása 18 kredit
A kurzus a tutorral konzultáció formájában folyik. Jegyet kell szerezni belőle. A kurzus 18 kreditet ér, tehát összesen egyszer kell ezt felvenni, és teljesíteni.

COMP0504 Irodalomkutatás a disszertációhoz 36 kredit
A kurzus teljesítését és menetét a tutor felügyeli. Jegyet kell szerezni belőle. A kurzus 18 kreditet, tehát összesen kétszer kell ezt felvenni, és teljesíteni.

COMP0505 Terepkutatás a disszertációhoz 20 kredit
A kurzus teljesítését és menetét a tutor felügyeli. Jegyet kell szerezni belőle. A kurzus 20 kreditet ér, tehát összesen egyszer kell ezt felvenni, és teljesíteni.

COMP0506 Empíria értékelése 16 kredit
A kurzus teljesítését és menetét a tutor felügyeli. Jegyet kell szerezni belőle. A kurzus 16 kreditet ér, tehát összesen egyszer kell ezt felvenni, és teljesíteni.

 

A fentiekben megfogalmazott "tanácsok" a minimum követelményekre vonatkoznak. Ha valaki úgy érzi, hogy szabad kapacitásai vannak, és szívesen részt vesz a kötelező kreditek megszerzésén túl is a kurzusok munkájában, tegye azt!



[vissza a lap tetejére]