A programról

program a PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának egyik részeként működik, vezetője Horányi Özséb. A képzés ténylegesen az ELTE Társadalomtudományi Kar épületeiben folyik.
A programba 2009. előtt felvett diákokra a PTE BTK Doktori Szabályzata érvényes.

A program mindazok részére nyitott, akik egyetemi diplomával rendelkeznek és a kommunikáció kutatásával kívánnak foglalkozni.

A program tudományos kiindulópontját az a tény adja, hogy a kommunikáció nem csupán a szokványos szociológiai értelemben használható terminus, hanem azon tágabb folyamatok összességének jelölésére is szolgál, amelyek segítségével az ember/az individuum felfogja, megismeri és megérti, azaz elsajátítja önnön szociokulturális környezetét, és ebből következően képessé válik ennek a szociokulturális környezetnek a szabályai szerint másokkal együttműködni, illetőleg ezt megváltoztatni. A szociokulturális környezet kifejezés arra utal, hogy az emberi környezet - társadalom és kultúra - szimbólumokból áll és szimbólumok használatán alapul. Ezek a szimbólumok, ezeknek a megértése, használata, az ezekkel való kommunikáció azonban nem egyszerűen veleszületett sajátossága az embernek, hanem a szociokulturális környezet elsajátításának, illetőleg a benne való részvétel módjának is függvénye. A folyamat, melynek során az individuumok valamely társadalom tagjaivá válnak, nem értelmezhető kimerítő módon pusztán csak a szokásos szocializációs elméletek segítségével, hanem annak az összetett - pszichológiai, társadalmi és kulturális tényezők által meghatározott - rendszernek a feltárását kívánja meg, amelynek keretein belül, és amely rendszer által kidolgozott és felkínált eszközök segítségével az ember képes szimbolikus cselekvések, akciók kivitelezésére, megvalósítására, végeredményben problémáinak (konfliktusainak) megoldására, amelyet részben környezete, részben önmaga vet fel. Éppen ezért megkülönböztetett jelentősége van a kritikai gondolkodásra való felkészültségnek.