Alapítvány
a Társadalmi Kommunikáció Kutatásának Fejlesztésére

alapitvany.communicatio.hu

alapitvany@communicatio.hu  

Az alapítvány célja a társadalmi kommunikáció elméleti és leíró vizsgálata, a társadalom kommunikatív szerkezetének elméleti és leíró vizsgálata. Annak vizsgálata, hogy mitől függ a társadalom kommunikatív szerkezetének variabilitása, valamint a társadalomszervezési konzekvenciák (beleértve a kommunikációs, illetőleg az információs technológiák műszaki fejlesztésére irányuló kihívásokat is) interdiszciplináris elemzése.

Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány feladatai:

·

Kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása.

·

Kiadványok szerkesztése, megjelentetése és terjesztése.

·

Egyéb tanulmányok és kutatások kezdeményezése és végzése.

·

Konferenciák és előadások szervezése, oktatási programok szervezése.

·

Más szervezetek ilyen irányú tevékenységének, programjainak támogatása a jelen alapító okiratban foglalt céloknak megfelelő körben.

·

A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása.

Levelezési cím

1447 Budapest Pf. 569.

Adószám

18181225-2-42

Számlaszám

11711041-20860064

Alapító

Horányi Özséb

Kurátorok

Hamp Gábor (elnök)

Szabó Levente (titkár)

Szilczl Dóra